De Nationale Denktank 2014: Big Data

2 minuten

Jaarlijks wordt de Nationale DenkTank georganiseerd. Hierbij buigen twintig jonge en getalenteerde mensen uit diverse disciplines zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor.

Naast het ontwikkelen van concrete oplossingen voor het bedrijfsleven en de politiek start de Denktank ook een maatschappelijke discussie. Ook dit jaar zullen wij de eindfase van deze groep Denktankers volgen en zijn we benieuwd naar jouw mening rondom het thema van dit jaar: Big Data.

Dit onderwerp zal niet voor iedereen bekend zijn, daarom stelden wij aan Wouter en Janne  (deelnemers van de Denktank) enkele vragen om het onderwerp nader toe te lichten.

Jullie zijn nu een tijdje bezig met het onderwerp Big Data, maar wat valt jullie vooral op?

Janne: “Mensen verzinnen van nature graag overal een logische verklaring voor, maar met Big Data vind je soms juist correlaties die je niet kunt verklaren. Voordat je begint met zoeken weet je nog niet waar interessante inzichten te vinden zijn. Organisaties die iets willen met Big Data moeten dus veel ruimte durven bieden om te experimenteren.”

Wouter: “Mij is vooral opgevallen dat de grote potentiële waarde van Big Data in de publieke sector en de zorg voor zowel burger en patiënt als de overheid en zorginstellingen moeilijk te realiseren is. In de eerste plaats zijn veel afdelingen en werknemers binnen dergelijke organisaties niet klaar en ontvankelijk voor de Big Data revolutie. Daarnaast belemmeren de complexiteit van deze organisaties en de vrees voor een negatieve publieke opinie rondom privacy het gebruik van Big Data.”

Waar ligt de uitdaging op het gebied van Big Data?

Wouter: “De grootste uitdaging ligt er volgens mij in om ervoor te zorgen dat iedereen profiteert van Big Data. Nu lijken vooral commerciële instellingen in staat om te profiteren van Big Data. Een doel voor mij is om te zorgen dat ook in de zorg en het sociale domein de waarde van Big Data benut kan worden. Daarbij vind ik het belangrijk dat Big Data geen machtsverschuiving van burger naar organisatie te weeg brengt. Ik denk dat dit kan gebeuren door mensen meer eigenaarschap over hun persoonlijke data te geven, door meer gesloten data ‘open data’ te maken en door Big Data te gebruiken om burgers elkaar te laten helpen.”

Wat staat er voor komende tijd op de planning?

Janne: “We focussen nu op het Expertforum op 3 oktober, waar we onze bevindingen uit de analysefase gaan presenteren aan een groep van ongeveer 200 experts uit het veld. Met hen gaan we reflecteren over onze analyse. Na het Expertforum beginnen we aan de oplossingsfase. Dan gaan we hopelijk veel innovatieve oplossingen bedenken om Nederland met behulp van Big Data gezonder, socialer en mobieler te maken.”

Heel veel succes komende vrijdag met het Expertforum en uiteraard zullen wij jullie volgen komende tijd.

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!