De Nationale Denktank: het ExpertForum van 3 oktober

3 minuten

Op de eerste mistige, maar toch warme vrijdag van oktober vond er een belangrijk evenement plaats voor de Nationale DenkTank: het ExpertForum. In een oud monumentaal pand in Haarlem verwelkomden de talenten van 2014 de experts om bevindingen uit de analysefase te presenteren. Even een opfrissertje: de DenkTank buigt zich elk jaar over een maatschappelijk vraagstuk en dit jaar streven zij naar oplossingen om Nederland met behulp van Big Data gezonder, socialer en mobieler te maken.

We vroegen Lotte en Marieke hoe het ExpertForum is gegaan.

“Goed! Het was een erg interessante dag en we waren blij dat er ruim 200 experts de tijd hadden genomen om naar onze bevindingen te luisteren en met ons mee te denken. We waren heel blij om na 5 weken intensief onderzoek eindelijk onze bevindingen naar buiten te brengen. Bovendien waren de reacties heel positief. Men was met name enthousiast over onze positieve kijk op de waarde van Big Data in combinatie met een kritische blik op het vraagstuk.”

Wat waren de opvallendste bevindingen?
“Naast het feit dat we hebben bevestigd dat Big Data van grote waarde kan zijn voor de Nederlandse maatschappij, zien we vooral ook hoeveel het kan betekenen voor de Nederlander. Dit is zeker te zien in de toepassingsgebieden die we hebben bestudeerd: mobiliteit, gezondheidszorg en het sociale domein. Daarnaast liepen we echter ook tegen veel vraagstukken aan die we kunnen scharen onder ethische bezwaren en praktische obstakels. Denk bijvoorbeeld aan juridische randvoorwaarden die het gebruik van Big Data beïnvloeden en het tekort aan technisch talent, maar ook grotere vragen over bijvoorbeeld profilering.
Bovendien zien we dat er nog veel onbegrip en angst heerst over dit onderwerp, 81% van de Nederlanders weet niet wat Big Data is en 75% maakt zich zorgen over de consequenties. Dit vraagt om een maatschappelijk debat.
Tenslotte zien we zelfs dat ook ‘experts’ op dit onderwerp het niet altijd eens zijn over de definitie van Big Data en de impact ervan. Ze hebben vaak met name kennis over een specifiek onderdeel van het veelomvattende vraagstuk en missen het grotere plaatje. Als DenkTank hebben wij dat gehele plaatje wel in kaart gebracht.”

Tijdens het forum was de sfeer ontspannen, maar gedreven. In het thuis van de Koninklijke Wetenschappen durfden de experts op te staan en hun visie en kritiek te uiten. Zo werden er onder andere mogelijkheden bedacht om steden mobieler te maken, epidemieën te voorkomen en iedere Nederlander aan een baan te krijgen.

Waar wij natuurlijk benieuwd naar waren is wat de DenkTankers geleerd hebben van het evenement.

“Er is bevestigd dat wij in de komende twee maanden op zoek moeten naar concrete oplossingen, die zowel de Nederlander als verschillende organisaties bewust maken van de potentie van Big Data maar ook de vragen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Het is essentieel dat onze oplossingen handvatten bieden om Big Data op een breed geaccepteerde wijze in de maatschappij te implementeren. Daarnaast bleek uit het ExpertForum nogmaals dat er veel partijen zijn die graag met ons meedenken over deze oplossingen.”

Wat gaan jullie de komende periode doen aan de hand van deze informatie?
“Voor ons is nu de zogeheten ‘oplossingsfase’ aangebroken waarin we op zoek gaan naar concrete ‘oplossingen’ voor de vraagstukken die voort zijn gekomen uit onze analyse fase. Deze oplossingen zullen een combinatie zijn van snel implementeerbare en meer visionaire ideeën. Wij werken deze ideeën bovendien niet alleen op papier uit, maar gaan ook actief op zoek naar implementatie partners zodat we zeker zijn dat onze oplossingen niet verloren gaan en we daadwerkelijk impact creëren. Op 8 december hopen we op de eindpresentatie tien krachtige oplossingen te presenteren die de Nederlandse maatschappij helpen bij het op juiste wijze omgaan met de vraagstukken omtrent Big Data, en een aantal concrete toepassingen van Big Data die Nederland daadwerkelijk socialer, mobieler en gezonder kunnen maken.”

Wij vonden het een eer om bij het ExpertForum aanwezig te zijn en om onze blik met betrekking tot Big Data te vergroten. Wij zijn in ieder geval weer wat wijzer geworden en de DenkTankers natuurlijk al helemaal! Veel succes weer de komende periode.

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!