Waarom betalen we hondenbelasting?

2 minuten

Een trouwe viervoeter, a man’s best friend… Honden kunnen veel voor mensen betekenen. Er worden in Nederland dan ook meer dan twee miljoen honden als huisdier gehouden. Daarnaast zijn er kinderen met hamsters en konijnen, oude vrouwtjes met clusters katten en hippe biologen met varanen als huisdieren. De honden hebben echter een speciale positie binnen de wet: zij zijn de enige huisdieren waarover belasting wordt geheven. WRM hebben we in Nederland eigenlijk hondenbelasting?

In artikel 226 van de Gemeentewet staat te lezen dat van de houder van een hond hondenbelasting mag worden geheven en dat deze belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. Aangezien het hier een gemeentewet betreft, verschilt het geheven bedrag per gemeente. In 2014 was de hondenbezitter het duurst uit in Rotterdam, waar voor de eerste hond 126,80 euro geheven werd. In Oude IJsselstreek hoefden baasjes de minste belasting te betalen: 9,96 euro voor de eerste hond. Toch is er een grote groep hondenbezitters in Nederland die het nog veel beter voor elkaar heeft: in 2014 werd er in 128 gemeenten namelijk helemaal geen hondenbelasting geheven.

Als je, net als ik, dacht dat hondenbelasting iets van de moderne tijd is, heb je het mis! De oorsprong van de hondenbelasting moet waarschijnlijk gezocht worden in de 15e eeuw. Toen werd de belastingopbrengst gebruikt om de armenzorg te financieren. Later werd de hondenbelasting vooral geheven om de overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid in te perken.

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de hondenbelasting wordt geheven om overlast door hondenpoep terug te dringen, onder het motto ‘de vervuiler betaalt‘. Dat is echter niet helemaal waar. De hondenbelasting is een belasting die naar de algemene middelen vloeit, wat betekent dat de gemeente de inkomsten uit die belasting naar eigen inzicht mag besteden. In januari 2013 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geoordeeld dat een gemeente, die de hondenbelasting alleen heft ten behoeve van de algemene middelen, het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de Grondwet schendt.In het arrest stelt het Hof dat een gemeente alleen mag heffen ‘indien de kosten die het hondenbezit voor de gemeente meebrengt van wezenlijke betekenis zijn voor het heffen van de hondenbelasting, en de hoogte van de belasting mede is afgestemd op die kosten’. Volgens de Hoge Raad heeft het Gerechtshof echter een onjuiste uitspraak gedaan. Het oordeel van het Gerechtshof werd daarom teruggedraaid en hondenbelasting innen blijft dan ook gewoon mogelijk.

Een veel gehoorde vraag onder hondenbezitters is WRM alleen honden belast worden en bijvoorbeeld geen katten. De simpele verklaring hiervoor is dat de belasting op honden expliciet is genoemd in de wet (sinds het instellen van de hondenbelasting is hij altijd in de wet blijven staan) en dat gemeenten geen belastingen mogen heffen die niet in de wet zijn opgenomen. In artikel 226 van de Gemeentewet worden geen andere (huis)dieren genoemd, omdat de controle op het houden van die dieren moeilijker is, het houden van andere dieren minder vaak voorkomt of het binnen houden van kleine huisdieren geen overlast geeft (waaronder de kans op het verspreiden van ziektes). Binnen de algemene categorie ‘honden’ worden wel uitzonderingen gemaakt voor blindengeleidehonden, hulphonden, politiehonden en puppy’s tot drie maanden. Valt jouw hond niet in één van deze categorieën en woon je in een gemeente die hondenbelasting heft? Dan vind je de hondenbelasting waarschijnlijk zo welkom als een hond in de keuken. 😉

Bronnen:
http://www.vng.nl/files/vng/20122711_hondenbelasting.pdf
http://www.breda.nl/product/vac/waarom-wel-hondenbelasting-geen-kattenbelasting

Hoeveel liefde voor dit artikel?
*****1vote
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!