De Nationale DenkTank 2014 – Praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen

4 minuten

In dit artikel beschrijven we de laatste bevindingen van De Nationale Denktank 2014. Deze maatschappelijke en praktische oplossingen werden afgelopen week gegeven in de Lutherse Kerk te Amsterdam. Zoals inmiddels wel duidelijk is, is het onderwerp van dit jaar Big Data. Big Data is de enorme toename van de mogelijkheden om data te genereren, delen, combineren en analyseren, die leidt tot nieuwe inzichten en een nieuwe manier van redeneren.

Datalogus

In Nederland ontbreekt er een datagedreven cultuur op de werkvloer. Veel organisaties geven aan niet precies te weten welke data bestaan en of deze intern of extern beschikbaar zijn. Een overzicht van beschikbare data is essentieel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die Big Data biedt en het gebruik van data te stimuleren. De denktankers bedachten een handige tool om data over bijvoorbeeld bus-, trein- en autoverkeer in kaart te brengen. De Datalogus kan informatie geven om een bedrijf op te zetten. Het doel is om de Datalogus in 2020 bij 50 van de 500 grootste Nederlandse organisaties intern te implementeren. Als zij daarmee een procent meer omzet genereren, levert dit jaarlijks 250 miljoen euro op.3 Deze waarde groeit aanzienlijk wanneer verschillende partijen hun data gaan delen. Door zowel bestaande organisaties als jonge ondernemingen toegang te geven tot de Datalogus, ontstaan waardevolle nieuwe samenwerkingen.

Big Data Academy

De Big Data Acadamy is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende instituten ter wereld met 240 afgestudeerden per jaar. De huidige specialisatietrajecten zijn niet meer te vergelijken met de algemene scholing waar de opleiding als eerste mee begon. Eén ding is wel hetzelfde gebleven, en dat is het gezamenlijke traject van alle deelnemers om met de beschikbare data een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken.

Ons land heeft in 2018 een verwacht tekort van 8000 data scientists. Op dit moment zijn universiteiten bezig met het opzetten van Big Data-opleidingen, maar op de korte termijn kunnen deze opleidingen het probleem niet oplossen. Het nationale tekort is groter dan deze opleidingen kunnen opvullen en ook de aansluiting met het bedrijfsleven ontbreekt. De Nationale DenkTank zoekt dus organisaties die data scientists zoeken en willen helpen de eerste Big Data Academy te realiseren. De kennis over Big Data moet verspreid worden!

Pacmed

Medische data verdubbelen iedere vijf jaar in volume. Deze gegevens kunnen van grote waarde zijn voor het leveren van de juiste zorg. Huisartsen gebruiken deze data echter nauwelijks. De verkregen data worden nog niet goed verwerkt en artsen zijn niet gewend om op basis van statistiek te handelen. Huisartsen maken hun beslissingen nu voornamelijk op basis van richtlijnen en eigen expertise. De Nationale DenkTank kwam met het programma ‘Pacmed’.

Pacmed is een programma dat ondersteuning kan bieden bij het behandelen en adviseren van patiënten. Hierin worden richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gecombineerd met data van duizenden collega’s. Pacmed bevestigt het vermoeden van de huisarts en op basis daarvan kan een patient geholpen worden. Met Pacmed is het mogelijk het effect van verschillende behandelingen te onderzoeken in een virtueel domein.

Flexibus

Constant toenemende verkeersstromen zorgen in Nederland voor enorme opstoppingen in de steden.Daarnaast rijden in de regio regelmatig lege bussen rond terwijl wachttijden vaak lang zijn. Het aanbod van openbaar vervoer en de actuele vraag van de reiziger sluiten niet optimaal op elkaar aan. Daardoor blijft de auto een aantrekkelijker alternatief. De Flexibus biedt hier een oplossing voor: de Flexibus is de eerste stap naar vraaggestuurd en datagedreven openbaar vervoer. Met de extra informatie op basis van Big Data kan het OV sneller inspringen op afwijkende verkeersstromen, waardoor het aantal vertragingen afneemt en materieel optimaler benut kan worden. Door minibusjes flexibel in te zetten op trajecten waar regelmatig lege conventionele lijnbussen rijden (met vaste routes en tijden), kan de helft aan brandstof- en personeelskosten worden bespaard.Zowel voor de reiziger als de vervoerder biedt de Flexibus dus enorme voordelen.

Buurtbuddy

Met de decentralisatie van taken in het sociale domein, komen meer verantwoordelijkheden bij lokale organisaties te liggen. Bovendien vraagt de overgang naar een participatiesamenleving meer inzet en zelfredzaamheid van de burger. Twee derde van de Nederlanders geeft aan af en toe mantelzorg te willen verlenen maar niet te weten wat ze waar kunnen doen.Een app die gebruik maakt van Big Data, kan vraag en aanbod inzichtelijk maken en mensen direct met elkaar verbinden als ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Daarom: de Buurtbuddy-app. De app versterkt de sociale verbanden binnen de lokale gemeenschap en ondersteunt de zelfredzaamheid van burgers. Het actieve netwerk helpt bij het aanpakken van zorgvragen en sociale problemen. De toename van vrijwillige inzet van burgers resulteert in lagere zorgkosten. Bovendien geeft de app lokale organisaties meer inzicht in de hulpvragen in hun omgeving, waardoor de bestaande middelen effectiever ingezet kunnen worden.

Dit waren de laatste onderdelen van het eindrapport van De Nationale DenkTank. Wil je je er meer in verdiepen? Kijk dan op hwww.nationale-denktank.nl/eindrapport2014/

 

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!