Lezersvragen beantwoord

2 minuten

WRM is parkeren zo duur en waar gaat dit geld naar toe?
Vraag: Itai Joosten
Antwoord: Redmar Poen

Afgelopen jaar is er zo’n 166 miljoen euro door Cition geïncasseerd voor de stad Amsterdam. Hoe wordt dit verdiend en waar gaat dit geld heen? De lokale overheden hebben de bevoegdheid gekregen om regels te stellen over bijvoorbeeld parkeren. In Amsterdam is dit vastgelegd in Verordening Parkeerbelastingen 2014. Hierin is bepaald om Amsterdam in zones op te delen, met verschillende tarieven per 60 minuten parkeren. Zone 1, het centrum, is de duurste: €5,- per uur, waar de goedkoopste €1,30 is. De zone waar de vraag het hoogste is om te parkeren, en het aantal parkeerplekken schaars is, wordt logischerwijs de duurste plek om te parkeren. Het geld dat verdiend wordt met de parkeerbelasting, vloeit terug in de kas van Amsterdam; het zijn simpelweg inkomsten. Deze inkomsten worden gebruikt voor de verschillende uitgavenposten zoals die op de begroting van Amsterdam staan.

WRM zingen kinderen ‘tien pond grutten’? Wat zijn die grutten?
Vraag: Marloes Naber
Antwoord: Chiara Paludanus

Iene miene mutte, tien pond grutte, tien pond kaas… één van de vele ogenschijnlijk nietszeggende rijmpjes die wij Nederlanders als kind graag gebruikten om uit te maken ‘wie hem zou zijn’.  ‘Poten’ noemden we dat ook wel. Maar ook achter dit rijmend gebrabbel schuilt een geschiedenis. Taalwetenschapper Frank Martinus Arion beweert dat het rijmpje terugslaat op een Portugees-Creools slavenlied: Iene miene muito, tempo de n’ gruta, tempo de n’ kasala, iene miene muito, es de baixe. Letterlijk vertaald: Veel meisjes, tijd om te vrijen, tijd om te trouwen, veel meisjes, daar beneden. Op slavenschepen werden de mannen namelijk bovendeks, en de vrouwen onderdeks verscheept. Voor deze bewering is echter nooit hard bewijs gevonden. In 2002 onderzocht Anne de Vries een verklaring in de Keltische telwoorden, die in enkele Britse dialecten nog werden gebruikt.  In deze context zou iene miene mutte worden vertaald als één, twee, vier, gezien de huidige betekenis een aannemelijke veronderstelling.

WRM lijkt de maan soms groter dan anders?
Vraag: Butet Tamba
Antwoord: Chris Duivenvoorden

Iedereen op de wereld ziet dezelfde maan, deze is al 4,6 miljard jaar oud. Als we vanaf de aarde naar de maan kijken, dan kijken we altijd tegen dezelfde kant van de maan aan. Dit komt omdat de maan precies één keer rond zijn as gaat in de tijd die hij nodig heeft om één keer rond de aarde te draaien, namelijk 29,53 dagen. Omdat de maan rond de aarde draait, krijgen we steeds een ander beeld van de maan te zien. Soms lijkt de maan iets groter en iets kleiner, terwijl de maan toch echt een diameter van 3.746 kilometer heeft en dit niet verandert. Dit verschijnsel wordt ook wel de maanillusie genoemd, wat ook bij de zon en sterrenbeelden kan gebeuren. Het mechanisme is echter niet helemaal duidelijk. De beste verklaring is dat de maan relatief groter lijkt als deze zich dichter bij de horizon bevindt omdat je hem dan vergelijkt met objecten aan de horizon, zoals gebouwen of bomen. Hij lijkt relatief groter dan op andere momenten: gezichtsbedrog dus.

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!