Nationale DenkTank 2013: vraagstuk gezondheidszorg – deel 3

3 minuten

Donderdag 28 november vond een voorproefje van de eindpresentatie plaats van de Nationale DenkTank 2013. Lees hier WRM wij hier aanwezig waren. Aan deze DenkTank doen vijfentwintig academici uit diverse disciplines mee. Zij buigen zich over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor. Dit jaar richten zij zich op de verbetering van de gezondheidszorg. Maar wat hebben deze academici eigenlijk bedacht? En waarom? In deze reeks delen wij met jou de oplossingen die de DenkTankers hebben bedacht!

De ZelfWijzer
Willemijn Kremer heeft samen met Natalja Laurey en de andere ‘Denktankers’ de ZelfWijzer bedacht. De ZelfWijzer geeft mensen inzicht in de adviezen van de huisarts op het gebied van behandelingen en de mogelijkheid om vervolgens een passende verwijzing naar een specialist te kiezen, met behulp van een compleet overzicht van locatie, verzekeringsstatus van diegene, wachttijd voor de betreffende zorg, profiel en specialisatie van de zorgaanbieders.

Maar hoe werkt dit precies? Stel, je hebt een afspraak bij de huisarts voor de aanhoudende pijn in je schouders. De huisarts adviseert na de diagnose om een bezoek te gaan brengen aan de fysiotherapeut. Normaliter zou de huisarts de verwijzing naar deze specialist regelen, maar met de ZelfWijzer kun je dit zelf. De huisarts geeft een code mee en daarmee kun je op de website van de ZelfWijzer een afspraak maken bij de zorgverlener die bij jou past.

Er zijn verschillende voordelen aan de ZelfWijzer. Zo maakt dit de patiënt gelukkiger, de patiënt heeft namelijk zelf regie over de zorg die hij of zij krijgt en kan op deze manier een zorgaanbieder kiezen die goed bij hem/haar wensen past. Hierbij kun je denken aan de dichtstbijzijnde zorgaanbieder (locatie), de wachttijd, het profiel (voor studenten of voor sporters?) en de specialisatie (onderrug/rug).

Daarnaast stellen Willemijn en Natalja dat de ZelfWijzer de transparantie van het zorgaanbod vergroot. Patiënten weten zelf welke zorgaanbieders er zijn en wat hun specialiteiten, profiel, locatie en wachttijden zijn. 56% van de patiënten zal hierdoor bewuster met zorg om gaan. De ZelfWijzer zal daarnaast de ‘Gouden Gids’ van de zorg worden. Dit zal een uitgelezen kans zijn voor zorgaanbieders om nieuwe klanten aan te trekken en zich te profileren op de zorgmarkt. Dit beide heeft als gevolg dat de concurrentie op de zorgmarkt groter wordt!

Willemijn en Natalja stellen als laatste dat de ZelfWijzer uitblinkt ten opzichte van andere bestaande initiatieven, omdat de patiënten in staat worden gesteld om na het huisartsenbezoek de eigen doorverwijzing te regelen en omdat de patiënten een compleet overzicht van de kenmerken van verschillende zorgverleners hebben, in tegenstelling tot het huidige versnipperende aanbod!

De Nationale DenkTankers willen nu een prototype ontwikkelen en testen bij gebruikers, samenwerking met verschillende actoren en de pilot opzetten.

Samen Sterk Plan
Eenzame ouderen zijn er helaas steeds meer. Roos Haasnoot heeft met haar mede ‘Denktankers’ daarom de volgende oplossing hiervoor uitgewerkt: het “Samen Sterk Plan”.

Het ‘Samen Sterk Plan’ vergroot het welzijn en de participatie van ouderen doordat er grootschalig een structureel contact tussen ouderen en basisscholen en buitenschoolse opvang mogelijk wordt gemaakt. Kinderen zullen structureel bij ouderen op bezoek gaan. Kinderen zullen samen met de ouderen gezamenlijk activiteiten doen (zoals handwerken of muziek maken) of gewoon een gezellig praatje maken. Ouderen hebben namelijk veel kennis die zij kunnen overdragen op deze kinderen. Maar dat is niet het enige voordeel.

De impact van deze oplossing zal zijn dat er naar schatting 15.000 ouderen in Nederland structureel contact krijgen met kinderen en daardoor zal de eenzaamheid onder deze ouderen verminderen. Dit vergroot de zingeving en participatie van deze ouderen en ook het welzijn. Het is namelijk zo dat ouderen die eenzaam zijn, meer en eerder gebruik maken van zorg dan ouderen die niet eenzaam zijn. Kinderen leren daarnaast van dit contact met ouderen. Hun sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd en de intergenerationele solidariteit wordt versterkt.

Het uiteindelijke doel van deze oplossing is dat er op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland structurele samenwerkingen tussen oud en jong zijn opgezet. De jong academici zullen hiervoor informatiemateriaal ontwikkelingen. Zij hebben inmiddels commitment van vele verspreidingspartners met wie ze het idee  naar hun landelijke achterban gaan verspreiden. Daarnaast hebben de Nationale Denktankers een uitvoeringspartner gevonden (Stichting Same). Deze stichting kan geïnteresseerde partijen actief begeleiden bij de organisatie van een samenwerking.

Vind jij dit goede oplossingen? Wij horen graag je mening! Lees hier deel 4 van deze serie artikelen!

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!