Nationale DenkTank 2013: vraagstuk gezondheidszorg – deel 4

4 minuten

Donderdag 28 november vond een voorproefje van de eindpresentatie plaats van de Nationale DenkTank 2013. Lees hier WRM wij hier aanwezig waren. Aan deze DenkTank doen vijfentwintig academici uit diverse disciplines mee. Zij buigen zich over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor. Dit jaar richten zij zich op de verbetering van de gezondheidszorg. Maar wat hebben deze academici eigenlijk bedacht? En waarom? In deze reeks delen wij met jou de oplossingen die de DenkTankers hebben bedacht!

Vandaag het laatste artikel in de reeks waarin we de acht oplossingen met je delen, die de Nationale DenkTank 2013 heeft bedacht voor het vraagstuk rondom gezondheidszorg.

Health Impact Bonds
In de zevende pitch wijst Jeroen van Baar ons op een opmerkelijk probleem. Er wordt in Nederland weinig in preventie en innovatie geïnvesteerd. Zonde, vinden hij en zijn team, want preventie en innovatie kunnen op de langere termijn grote gezondheids- en productiviteitswinst opleveren.

Er zijn volgens de Nationale DenkTank verschillende oorzaken voor het gebrek aan investering in preventie en innovatie. Allereerst is er een risico aan verbonden: zulke investeringen kosten nu veel geld, waarvan de baten pas over een paar jaar komen en niet zeker zijn. Bovendien komen in het Nederlandse zorgstelsel de baten van preventie en innovatie niet terecht bij de partij die ervoor betaald heeft. Als een zorgverlener bijvoorbeeld in innovatie investeert, levert dat besparingen op bij de zorgverzekeraar, niet de zorgverlener zelf. De partij die dankzij innovatie en preventie bespaart, zoals de zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, kan vaak geen geld vrijmaken om weer te investeren in deze doelen.

Om deze problemen op te lossen heeft De Nationale DenkTank 2013 een financiële constructie ontwikkeld die bestaat uit vier partijen met daarbij een intermediair en een beoordelaar. Zie het als een investeringsplan waarbij alle partijen er beter uit komen. Zoals Jeroen het mooi verwoordde: “Een win-win-win-win situatie.”

Hoe werkt het?
Een opdrachtgever (bijvoorbeeld een werkgever) kiest een probleem. De opdrachtgever legt dit probleem voor aan een intermediair. Vervolgens zoekt de intermediair zowel iemand die het probleem kan oplossen met een interventie als iemand die hierin investeert. Deze interventie is erop gericht om een beoogde doelgroep (bijvoorbeeld de werknemers) gezonder te maken, wat leidt tot productiviteitswinst en lagere kosten. Immers, gezondere werknemers zijn efficiënter en dus productiever. Uit de besparingen voor de werkgever wordt de investeerder vervolgens terugbetaald, inclusief een bescheiden rendement. Hoe dit de gezondheidszorg bevordert? Uiteindelijk zijn werknemers gezonder, dankzij investering in preventie en innovatie, waardoor onnodige stijging van de zorgvraag wordt voorkomen.

De uitkomst voor partijen
– de investeerder verdient (in de vorm van rente die de opdrachtgever aan hem uitbetaalt)
– de uitvoerder heeft werk
– de werkgever bespaart (dankzij de interventie zijn werknemers gezonder, efficiënter en dus winstgevender)
– de werknemer is gezonder

Win-win-win-win dus!

Advieswinkel
Het probleem dat Bart Lubbers in de laatste pitch aankaart is het feit dat men vaak jarenlang (gemiddeld zo’n 9 jaar!) rondloopt met psychische aandoeningen. Voor sommige angststoornissen loopt dit soms zelfs op tot 18 jaar, wat betekent dat klachten steeds ernstiger worden. Hoe het komt dat velen zo lang rondlopen met een aandoening, zonder hier iets aan te doen? Volgens Bart en zijn team is een van de verklaringen het taboe dat op psychische hulp rust. De psycholoog zou “alleen voor gekken” zijn. Daarnaast worden klachten veelal onderschat en is psychische hulp vaak (te) duur. Het lang rondlopen met psychische aandoeningen resulteert uiteindelijk in een grotere zorgvraag;  precies dat wat de Nationale DenkTank 2013 probeert tegen te gaan.

Hoe dan?
In zijn pitch presenteert Bart de Advieswinkel: ‘winkels’ waar men met lichte psychische klachten terecht kan. Door laagdrempelig, anoniem en gratis advies en informatie te bieden aan mensen voorkomt de Advieswinkel de ontwikkeling van deze lichte klachten naar serieuzere psychische aandoeningen. Doordat de Advieswinkel gratis en anoniem is, wordt de drempel voor het zoeken van psychische hulp verlaagd, wat mogelijk het taboe tegengaat dat momenteel op psychische hulp rust. Naar de psycholoog – of in dit geval Advieswinkel – gaan, wordt een normale bezigheid waar je je niet voor hoeft te schamen.

Bijzonder aan de Advieswinkel is dat deze gerund wordt door enthousiaste, gevorderde psychologiestudenten op vrijwillige basis, uiteraard onder begeleiding van professionals. Deze oplossing bevordert dus niet alleen de gezondheidszorg door onnodige grotere zorgvraag tegen te gaan, maar ook door studenten meer praktijkervaring te bieden tijdens de studie.

Hieronder een overzicht van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2013 heeft bedacht voor het vraagstuk rondom de gezondheidszorg in Nederland. Klik op de oplossing voor meer uitleg:
Gedeeltelijk Eigen Risico
Carte-blanche Aanpak
Getrapt Pensioen
Uit met Oud-korting
Zelfwijzer
Samen Sterk Plan
– Health Impact Bonds
– Advieswinkel

Heb je alle vier de artikelen gelezen? Wat vind jij van deze acht oplossingen? Wij zijn benieuwd naar jouw mening! Zie je hier wel iets in, of heb je twijfels? Het team van de Nationale DenkTank 2013 gaat haar best doen om deze oplossingen te ontwikkelen en realiseren, dus wie weet zie jij hier in de toekomst wel iets van terug!

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!