Waarom een klimaatconferentie en een klimaatparade?

5 minuten

Sinds jaar en dag gaat ‘het volk’ de straat om aan de politici in een (ivoren) torentje duidelijk te maken wat zij belangrijk vinden. Binnenkort staat er weer een volksdemonstratie op het programma: de klimaatparade op 29 november 2015. Deze parade wordt gehouden in verband met de klimaatconferentie in Parijs op de daaropvolgende dagen. Wat denken de protestanten te bereiken? En WRM wordt deze conferentie in Parijs eigenlijk gehouden?

De klimaatconferentie in Parijs
De winter is begonnen, het is kouder, de winterjas wordt weer uit de kast gehaald en ik verlang nu alweer naar warme zomerdagen. Toch is de aarde aan het opwarmen. Dit kan inmiddels met vrij grote zekerheid gezegd worden. Ook lijken steeds meer mensen het erover eens dat de mens en diens CO2uitstoot hiervoor verantwoordelijk zijn. Sinds 1992 wordt hier door veel landen samen over vergaderd. Er moet namelijk wereldwijd iets aan gedaan worden, willen we ons klimaat redden. Gebeurt dit ook?

In 1992 werd het VN-klimaatverdrag of UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) in Rio de Janeiro ondertekend. Het doel van het verdrag is om de broeikasgasemissie te verminderen en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan en het trad op 21 maart 1994 in werking. Inmiddels hebben 192 landen (o.a. Nederland) dit verdrag geratificeerd. Tijdens een tweede conferentie met het klimaat als thema in 1995 in Berlijn werd besloten dat er een vernieuwing van het verdrag nodig was: het Kyotoprotocol, welke in 1997 in ging.

In 2009 werd in Kopenhagen vergaderd over een akkoord dat dit protocol in 2012 op zou volgen. Dit maal waren de belangrijkste doelen (voor 2020): de opwarming van de aarde beperken tot twee graden en het oprichten van een ‘Green Climate Fund’, waarmee arme landen die getroffen zijn door de klimaatsveranderingen ondersteund kunnen worden. Dit akkoord is echter niet juridisch bindend en enkele landen weigerden het zelfs te erkennen. Daarom wordt er op deze klimaattop veel kritiek geuit, sommigen zien het zelfs als een grote mislukking. De VN verdedigde zich door te verklaren dat de klimaattop ondanks een gebrek aan ambitie een essentieel begin is. Omdat er in Kopenhagen niet tot een bindend verdrag overeengekomen was, werd in 2012 in Doha besloten het Kyoto-protocol tot 2020 te verlengen.
Deze deadline begint met rasse schreden te naderen. Daarom wordt er dit jaar weer een conferentie gehouden; van 30 november tot en met 11 december komen alle partijen die deel uitmaken van de UNFCCC bijeen in Parijs voor de ‘Conference of Parties’ (COP21, om er nog maar een afkorting tegenaan te gooien, dat klinkt altijd zo fijn belangrijk). Op deze bespreking dient er een nieuw klimaatakkoord bereikt te worden die het vanaf 2020 overneemt van het Kyotoprotocol. Om hiertoe te komen is er vorig jaar in Lima al een opzet gemaakt (er wordt heel wat milieuonvriendelijk gevlogen voor deze vergaderingen, de lijst van locaties is te vinden op de wikipediapagina “klimaatverdrag” ).

Wat gaat er dit jaar gebeuren?
De totstandkoming van het Kyotoprotocol was een mooie gebeurtenis, maar velen (zoals de organisaties Greenpeace, Oxfam Novib en het Wereldnatuurfonds) vinden dat het verdrag niet strikt genoeg was om daadwerkelijk klimaatsveranderingen tegen te gaan. Het commentaar is dat er te weinig CO2reductie is gerealiseerd. Aan de andere kant blijkt dat sommige bedrijven en politici liever zien dat het nieuwe klimaatakkoord juist wat milder is, dit om de economische groei niet te veel af te remmen. Deze twee uitgangspunten maken het tot stand komen van klimaatverdragen moeilijk.

Ook binnen de EU, die sinds de totstandkoming onderdeel van het UNFCCC is, zijn de meningen verdeelt. De West-Europese landen zetten zich ervoor in om de uitstoot van CO2 in 2030 40 procent lager te hebben dan in 1992 het geval was, maar sommige Oost-Europese landen zijn het hier niet mee eens. Het Europees Parlement (EP) echter toegezegd achter het doel dat de West-Europese landen nastreven te staan en daarnaast ernaar te streven om in 2030 30 procent van de energie op te wekken met duurzame energiebronnen. Om te zorgen dat hieraan voldaan wordt, is het plan om deze regels het vijf jaar te laten gelden en juridisch bindend te maken. Daarnaast staat het doel centraal om de opwarming onder de twee graden Celsius te houden door de CO2uitstoot rond 2050 compleet afgebouwd te hebben.

Maar wat zegt de wetenschap? Hoeveel moet de CO2uitstoot volgend onderzoekers omlaag om het leven op onze planeet ook voor toekomstige generaties veilig te stellen? Volgens de raad van Milieu is het belangrijk de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. Om dit te verwezenlijken moet er in 2050 een CO2reductie van 50 procent ten opzichte van 1990 bereikt zijn.

Gevaarlijke lobbygroepen
Wat zorgen baart voor de uitkomst van deze vergadering is de aanwezigheid van de bedrijfslobby. Zo kunnen er lobbyisten van de fossiele brandstofindustrie aanwezig zijn. Zij hebben er belang bij de CO2reductie tegen te houden. Er zijn tijdens de conferentie namelijk bijeenkomsten waarbij een hoog bedrag betaald moet worden om aanwezig te mogen zijn, dit kunnen NGO’s niet betalen, maar grote bedrijven wel, waardoor zij meer gerepresenteerd zijn. Een verbod op de aanwezigheid van dergelijke organisaties zou natuurlijk ingaan tegen het idee van democratie, daarom zijn er partijen die zich ervoor inzetten dat de lobbygroepen transparanter zijn en dat ook de NGO’s en de gewone burgers toegang kunnen krijgen tot de vergaderingen. Hoe en of de VN deze kritiek gaat verwerken bij de organisatie van de conferentie in Parijs is (zover ik nu weet) nog niet bekend.

Klimaatparades
Tijdens de gesprekken die van 29 november tot en met 11 december gevoerd gaan worden zullen dus belangrijke beslissingen genomen worden die veel invloed kunnen hebben op het klimaat en op de economie. Actieve burgers en een aantal organisaties, zoals Greenpeace, Oxfam Novib, Milieudefensie en Avaaz willen niet in stilte hopen op een klimaatvriendelijke uitkomst van de conferentie in Parijs. Eén van de manieren waarop zij hun stem laten horen is door het organiseren van een klimaatparade in Amsterdam. WRM doen zij dit en wat willen ze ermee bereiken?
Het doel van de klimaatparade is om de Nederlandse afgevaardigden te laten zien hoeveel mensen er belang hechten aan het milieu. Daarnaast hopen ze iedereen te informeren over de klimaatproblematiek en een blijvende beweging van actieve klimaatvechters te laten ontstaan. De parade wil een toegankelijke, vrolijke en positieve sfeer bieden om te laten zien dat we allemaal om onze aarde geven en er goed voor willen zorgen. Ook in andere wereldsteden zullen zulke parades georganiseerd worden, net als vorig jaar tijdens de People’s Climate March.

Wil je meer weten over de parade? Kijk dan op:
www.klimaatparade.nl of www.facebook.com/events/509152202570918/.

Bronnen:
http://www.demorgen.be/wetenschap/vn-klimaatakkoord-kan-opwarming-aarde-niet-tot-2-graden-beperken-a2456706/
http://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21
http://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/weer-de-vervuilende-bedrijven-van-klimaattop-parijs

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!