Waarom huilen vrouwen meer dan mannen?

2 minuten

Stress op het werk, druk op school en dan ook nog eens geen gelijk krijgen in een heftige discussie. Druk knipperend probeer je te doen alsof er niets aan de hand is. ‘Nee, ik hoef niet te huilen!’ Er zijn echter tientallen redenen waardoor vrouwen kunnen gaan huilen. Mannen? Die ongevoelige wezens zien we eigenlijk nooit huilen. Maar doen ze dat ook inderdaad minder? Zijn ze onverschilliger of minder emotioneel? Kortom, WRM huilen vrouwen meer dan mannen?

Wie huilt er vaker?
Het is natuurlijk een echt stereotype, maar nu is ook uit onderzoek gebleken dat vrouwen vaker én langer huilen dan mannen. Deze ontdekking werd gedaan door de Tilburgse professor Ad Vingerhoets, die al jarenlang onderzoek naar huilen doet. Een huilbui van een vrouw duurt gemiddeld zes minuten, terwijl dit bij mannen slechts twee tot drie minuten is. De helft minder, dus. Opvallend is dat dit verschil bij heel jonge kinderen nog niet voorkomt. Sterker nog: kleine jongetjes lijken iets meer te huilen dan meisjes. Men denkt dat dit komt doordat jongens vaker aangeboren ziektes hebben en dus meer ongemak ervaren. Ook houden ze zich meer bezig met riskante activiteiten en spelen ze hardhandiger. Op latere leeftijd doen ze dit niet meer. Waardoor ontstaat het verschil in huilgedrag bij volwassenen dan?

Factoren
Er zijn vier factoren die ervoor zorgen dat vrouwen meer huilen dan mannen. Ten eerste komen vrouwen meer in aanraking met emotionele prikkels. Ze kijken bijvoorbeeld vaker naar films waarvan zij moeten huilen of lezen sentimentele boeken. De tweede reden die genoemd wordt, is de machteloosheid of hulpeloosheid die vrouwen kunnen voelen. Dit gaat bij vrouwen vaak samen met verdriet, terwijl mannen juist boos worden. Reden nummer drie is de huildrempel; deze ligt voor mannen veel hoger dan voor vrouwen. Op deze factor hebben de hormonen invloed: hoe meer testosteron, hoe minder snel er gehuild wordt. Als het testosterongehalte verminderd wordt, wordt een man ook daadwerkelijk emotioneler. Als laatste heb je de sociale factor, oftewel de sociale druk vanuit de omgeving. Als een jongen bijvoorbeeld verliest bij een spel, zal hij niet snel gaan huilen. De kans is namelijk groot dat zijn vrienden hem hierom zullen uitlachen. Bij vrouwen is dit niet het geval, omdat zij daar niet mee bezig zijn: huilen is onder vrouwen geaccepteerder.

Opvallend
Opvallend is dat het verschil in huilgedrag veel kleiner is in zeer emotionele situaties, zoals bij een overlijden, liefdesverdriet of heimwee. Ook lijkt het erop dat vrouwen meer huilen als ze meer geëmancipeerd zijn, maar waar dat precies mee te maken heeft, is nog niet bekend. Verder spelen land en regio een rol: in Afrika is het verschil in huilgedrag tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld een stuk kleiner dan hier in het Westen. Ook hierbij is niet precies duidelijk WRM dit zo is, al zijn de cultuur en manier van opvoeden belangrijke factoren. Tot slot ontwikkelt het huilen zich in de loop der jaren. Als baby is het vooral egocentrisch huilen (je wilt iets), volwassenen huilen vooral uit empathie of om positieve gebeurtenissen. Huilen is een manier om je te uiten, zowel bij positieve als negatieve gebeurtenissen.

Dat mannen minder huilen, houdt dus in dat ze zo nu en dan ook in tranen uitbarsten. Eén van de redenen schijnt het onderstaande nummer te zijn: het grootste huilnummer voor mannen. Ja, zelfs zij hebben zo hun emotionele kant!

 

Hoeveel liefde voor dit artikel?
*****2votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!