De Nationale DenkTank 2014 – WRM we niet bang hoeven te zijn voor Big Data

3 minuten

Afgelopen maandag gaf de Nationale Denktank 2014 haar eindpresentatie. Het team van twintig jonge en getalenteerde mensen uit diverse disciplines bogen zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en bedachten hier praktische oplossingen voor. Het onderwerp van dit jaar was Big Data. Sorry? Die vraag wordt wel vaker gesteld, want ruim 80% weet niet wat dit is. In het kort: Big Data is de enorme toename van de mogelijkheden om data te genereren, delen, combineren en analyseren, die leidt tot nieuwe inzichten en een nieuwe manier van redeneren.

Moeten we blij zijn met deze ontwikkelingen? Of worden we er bang van? Een voorbeeldje: 97% van de Nederlanders maakt gebruik van de diensten van Google, toch vertrouwt 84% van die mensen Google niet hun data toe. Het was dus aan De Nationale DenkTank om met oplossingen te komen.

1. Hack je Hokje

De angst voor bijvoorbeeld Google is niet volledig onterecht. Tijdens het surfen op het internet laten we een bulk aan data achter die gebruikt wordt voor het maken van persoonlijke gebruikersprofielen. De Google hits en advertenties worden daarop toegespitst. Deze methode bevestigt mensen continu in hun mening en gedrag.Internetgebruikers zijn zich hier dikwijls niet van bewust of doen niets om zich hiertegen te weren.

hackjehockje

 

Hack je Hokje geeft gebruikers de mogelijkheid te kiezen vanuit welk profiel (‘hokje’) zij benaderd worden door online adverteerders. Dat stimuleert internetgebruikers én adverteerders om na te denken over een minder persuasieve wijze om informatie en producten bij het juiste publiek te krijgen. Profilering is niet per definitie negatief. Het kan prettig zijn om in de overdaad aan keuzes een relevante selectie te ontvangen, mits we zelf kunnen kiezen waarop deze selectie wordt gebaseerd.

2. Op weg met Data verkeer

De Nederlandse automobilist staat gemiddeld 52 uur per jaar in de file. Daarnaast geeft Nederland per jaar 2,5 miljard euro uit aan aanleg en onderhoud van het hoofdwegennet.8 Met nieuwe technologieën zijn files te vermijden en kan onderhoud efficiënter plaatsvinden.

Op weg met Dataverkeer combineert bestaande applicaties en technologieën om zowel automobilisten als beheerders beter te informeren over verkeer en infrastructuur. Automobilisten krijgen inzicht in hun rijgedrag en de staat van hun auto, waardoor zij veiliger en efficiënter kunnen gaan rijden. Dit voorkomt files en incidenten en verlaagt brandstofgebruik, CO2-uitstoot en autoschade. De gemiddelde reiziger bespaart hiermee 300 euro per jaar.Wegbeheerders hebben toegang tot de geanonimiseerde verzamelde data, waardoor infrastructureel onderhoud meer preventief en doelgericht plaats kan vinden en de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Bij 100.000 deelnemende automobilisten, levert dit de maatschappij al meer dan 30 miljoen euro per jaar op.

3. Algemene gezondheidsdossier

Door de enorme technologische ontwikkeling worden veel gegevens verzameld over de gezondheid van Nederlanders. Door versnippering heeft de burger echter een beperkt inzicht in zijn gezondheidsgegevens en worden deze onvoldoende benut.

Het AGD biedt de mogelijkheid om gezondheidsdata uit apps en wearables te bundelen en tevens te koppelen aan het medisch dossier. Zo ontstaat een verzameling van medische gegevens opgebouwd vanuit de burger. Dit is een wezenlijk verschil met eerdere initiatieven die vanuit de gezondheidszorg zijn geïnitieerd. Daarnaast kunnen de gegevens uit het AGD gedeeld worden met zorgverleners, zodat behandelaars over een verrijkt zorgprofiel beschikken en nog meer patiëntgerichte zorg kunnen leveren. Tot slot kunnen burgers hun AGD beschikbaar stellen aan de wetenschap voor medisch onderzoek. 

4. Buurt in Beeld

Door de decentralisatie per 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken, waaronder jeugdzorg. De Jeugdwet verlangt van gemeenten niet alleen een efficiëntieslag om kosten te besparen, maar ook een brede meer preventieve aanpak dan voorheen en specifiek een snellere identificatie van zorgvragen van kwetsbare kinderen.Voor de uitvoering hiervan worden wijkteams ingesteld. In veel gevallen hebben deze teams echter onvoldoende zicht op de jeugdproblematiek in hun wijk. Door het gebruik van Big Data via Buurt in Beeld, weten wijkteams beter en sneller wat er speelt. Dat resulteert in gerichtere en efficiëntere ondersteuning waardoor erger kan worden voorkomen.

Zoals je merkt kan Big Data ook heel veel opleveren voor de maatschappij en hoeft het niet per se eng te zijn. Morgen zullen we de laatste oplossingen met jullie delen! Enthousiast geworden? Kijk dan op www.nationale-denktank.nl/eindrapport2014 

Hoeveel liefde voor dit artikel?
     0votes
Thanks! We zullen er meer liefde in stoppen.

Zonder vragen geen antwoorden!
Bij het WRM magazine onderzoeken we dagelijkse fenomenen waarvan we weten dat ze zo zijn, maar nog niet waarom ze zo zijn.

Alles over WRM? Magazine

Abonneer

Abonneer je nu op de WRM? Nieuwsbrief!